راه حل های

مشاوره گردشگری

1
مشاوره گردشگری در شهرها
یکی از روش های افزایش درآمد شهرداری ها و توسعه اقتصادی پایدار، توسعه گردشگری در سطح شهر و منطقه می باشد، تیم سیستم و مدیریت شرکت فهامه با بکار گیری افراد زبده و توانا در زمینه گردشگری و ابعاد وسیع تری که بر گردشگری اثرات مستقیم دارد پیشنهادات کاربردی در این راستا دارد.
1
طرح های موضوعی گردشگری
امروزه طرح های متنوعی در زمینه گردشگری در بستر شهرها مطرح می باشد، این شرکت با بهره گیری از توان نیروهای تخصص و تیم مطالعات امکان سنجی پتاسیل خوبی در زمینه کسب طرح های موضوعی گردشگری در شهرها دارد.
1
گردشگری روستایی
توسعه گردشگری در بستر روستا، بوم گردی و طبیعت گردی امروزه یکی از پرطفدارترین مقاصد گردشگری در کنار گردشگری شهری با امکانان اقامتی بالا می باشد، تیم سیستم و مدیریت فهامه برنامه های زیادی در راستای توسعه گردشگری روستایی دارد.
1
اتاق فکر گردشگری
مشکلات و مسائل حوزه گردشگری چگونه مطرح می شود؟ مرجع رسمی کدام است؟ انجمن های مردم نهاد دغدغه های خود را چگونه مطرح می کنند؟ شاید تشکیل اتاق فکر گردشگری یک راهکار مفید و عملی باشد.
(بزودی اطلاعات بیشتر درج خواهد شد)
1
آموزش در بخش گردشگری
مطالعه، بررسی و تدوین محتوای دوره های آموزشی مرتبط با بخش گردشگری متناسب با نیاز های این حوزه; یکی از برنامه های تیم سیستم و مدیریت شرکت فهامه می باشد، این تیم با بهره گیری از اساتید بنام این حوزه در حال طرح ریزی دوره های آموزشی مفید و کارامد می باشد.

*** تجارب ما در زمینه گردشگری ***

1
تحلیلی از وضعیت گردشگری در ایران
ایران جاذبه های گردشگری فراوانی در حوزه های مختلف فرهنگی و طبیعی دارد، اما ... نگارنده به دنبال بررسی، ارزیابی و تحلیل مفاد و محتوای مرتبط با صنعت گردشگری در ...
1
پتانسیل های گردشگری ایران و استراتژی های لازم
ارتقاء سطح کیفیت اماکن اقامتی / پذیرائی و تفریحی ، افزایش ظرفیت تاسیسات گردشگری ، افزایش دانش میهمان نوازی و مهارت ارائه خدمات نزد ...
1
حمل و نقل و گردشگری
یکی از مهم ترین موضوعات در توسعه گردشگری موضوع حمل و نقل و به نوعی توسعه زیرساخت است، ایجاد بستر مناسب حمل و نقلی در فواصل درون شهری ...

رزومه این دپارتمان را ذیلا ملاحظه فرمایید:

رزومه شرکت در بخش گردشگری

گردشگری دارای ابعاد مختلفی است برای بهره مندی از ظرفیت های تیم مورد نظر در ابعاد مختلف کلیک کنید:
مشاهده رزومه