راه حل ها و مشاوره

مدیریت

1
مشاوره coaching
همانگونه که توجه به نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه باید در سازمان ارزش و اهمیت زیادی داشته باشد، توجه به مدیران از حیث آموزش و روش های مختلف پایش نیز باید یکی از موضوعات مهم و کلیدی باشد که این امر عموماً مورد غفلت قرار می گیرد.
1
مشاوره منابع انسانی
امروزه منایع انسانی در هر سازمان به عنوان سرمایه یاد می شود (در رده کارشناس یا مدیر)، در واقع سرمایه انسانی با بابهره گیری از پتانسیل ها و رفع موانع یک عنصر کلیدی در پیشیرد اهداف و استراتژی هر سازمانی محسوب می شود اما سوالی مهم مطرح می گردد: چه تعداد از نیروهای سازمان شما به کار خود علاقه مند بوده و در راستای شکوفایی استعدادهای او هزینه می کنید؟!
1
مشاوره استراتژی و ساختار سازمانی
تدوین استراتژی و ساختاری مشخص جز لاینفک نیازهای یک سازمان می باشد، تا چه اندازه در سازمان شما به این موضوع اندیشیده شده است؟!

رزومه این دپارتمان را ذیلا ملاحظه فرمایید:

رزومه شرکت در بخش مشاوره مدیریت

لطفا برای بهره مندی از سوابق درخشان تیم مدیریت در شرکت فهامه بر روی رزومه کلیک نمایید.
رزومه را ببینید