راه حل ها و مشاوره

حمل و نقل درون شهری

1
عارضه یابی حمل و نقل شهری و ارایه راهکارهای کلان
1
طراحی سیستم های یکپارچه حمل و نقل
هزینه انجام یک پروژه حمل و نقلی : هزینه مطالعات : ناچیز (باید تامین شود) هزینه اجرا : خیلی بالا (بخش خصوصی آماده است ، اما به شرط تهیه توجیه اقتصادی با رقم ناچیز ) هزینه جاری : نگهداری و تعمیرات و بهره برداری خیلی بالا (بخش خصوصی آماده است )
1
طراحی سیستم های حمل و نقل همگانی
  1. سیستم های ریلی
  2. اتوبوس (در زمینه مسیر و شبکه بهینه، تخصیص ناوگان بهینه و تخصیص بهینه منابع انسانی)
  3. مینی بوس
1
بهینه سازی سیستم های حمل و نقل همگانی فعلی
1
طراحی فیدرهای حمل و نقل همگانی و نظارت بر اجرا
1
مطالعات پیاده مدار کردن شهر
1
مطالعات پیاده روها، عارضه یابی و ارایه راهکارها
1
طراحی پیاده راه ها و ارزیابی پیاده راه های فعلی
1
طراحی سیستم دوچرخه و موتورهای برقی و عادی
1
مطالعات سیستم ایمنی شهری و ارائه راهکارها
1
تهیه طرح جامع حمل و نقل شهری و ارزیابی طرح فعلی
1
مشاوره حمل و نقل بار درون شهری
شبكه حمل و نقل كالا از اجزاي حياتي و اثرگذار بر بنگاه های اقتصادي هر كشور است از اینرو برنامه ريزي مناسب و جامع براي ...
مشاوره در زمینه پیاده سازی
اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی TOD
توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی امروزه یکی از الگوهای توسعه مطرح در سطح جهانی است. این الگو در دهه  1990توسط پیتر کالتورپ ...

رزومه این دپارتمان را ذیلا ملاحظه فرمایید:

رزومه شرکت در بخش مشاوره حمل و نقل و ترافیک

با توجه به تجارب و تخصص های همکاری ،آمادگی ارائه خدمات فنی و مهندسی به بخش های خصوصی، عمومی و دولتی و مشارکت در معماری، شهرسازی، طراحی شهری، حمل و نقل و ترافیک، آموزش و نظارت، ارائه خدمات ...
رزومه را ببینید