راه حل ها و مشاوره

حمل و نقل برون شهری

1
لجستیک
آنچه که از لجستیک انتظار می رود به گونه ای است که با بهره گیری صرفه­ ی اقتصاد مقیاس درانجام عملیات و البته گردهم آوری تمام شقوق حمل و نقل ...
حمل و نقل مسافری برون شهری
همان گونه که می دانیم طی سالیان گذشته استقبال مردم از حمل‌ونقل همگانی مسافري كاهش يافته و استفاده از وسيله نقليه شخصي ...
ترانزیت
موقعیت ژیوپلتیک جمهوری اسلامی ایران در این برهه زمانی در آزمونی سخت قرار گرفته است. تدبیر مناسب و همکاری می تواند موجبات ...

رزومه این دپارتمان را ذیلا ملاحظه فرمایید:

رزومه شرکت در بخش مشاوره حمل و نقل و ترافیک

با توجه به تجارب و تخصص های همکاری ،آمادگی ارائه خدمات فنی و مهندسی به بخش های خصوصی، عمومی و دولتی و مشارکت در معماری، شهرسازی، طراحی شهری، حمل و نقل و ترافیک، آموزش و نظارت، ارائه خدمات ...
رزومه را ببینید