سوابق اجرایی واحد گردشگری

ردیف

 

موضوع پروژه هاي اعتبار سنجی و رتبه بندی

 

تاريخ

 

نام واحد گردشگری

 

آدرس

 

۱ طرح تطبیق استاندارد سازی تاسیسات گردشگری ۱۳۹۷/۰۷ هتل قصر بسطام بسطام – میدان امام جعفر صادق (ع)
۲ طرح تطبیق استاندارد سازی تاسیسات گردشگری ۱۳۹۷/۰۷ هتل رویال شاهرود شاهرود خیابان دانشجو
۳ طرح تطبیق استاندارد سازی تاسیسات گردشگری ۱۳۹۷/۰۷ باغ ایرانی چهار گل(رستوران بین راهی) مهدیشهر – میدان ولایت – ابتدای دربند باغ ایرانی چهار گل
۴ طرح تطبیق استاندارد سازی تاسیسات گردشگری ۱۳۹۷/۰۷ هتل پاسارگاد کیلومتر ۵ جاده سمنان – مهدی شهر– درجزین جنب شهرداری
۵ طرح تطبیق استاندارد سازی تاسیسات گردشگری ۱۳۹۷/۰۷ سفره خانه سنتی دارچین سمنان – میدان مشاهیر – جنب آب انبار
۶ طرح تطبیق استاندارد سازی تاسیسات گردشگری ۱۳۹۷/۰۷ هتل جهانگردی دامغان دامغان –بلوار آزادی جنب پارک ملت
۷ طرح تطبیق استاندارد سازی تاسیسات گردشگری ۱۳۹۷/۰۷ هتل جهانگردی بسطام بسطام – خ شهید بهشتی – جنب پارک شهرداری
۸ طرح تطبیق استاندارد سازی تاسیسات گردشگری ۱۳۹۷/۰۷ هتل جهانگردی شاهرود شاهرود – داخل پارک بلوار
۹ طرح تطبیق استاندارد سازی تاسیسات گردشگری ۱۳۹۷/۱۱ هتل جهانگردی سمنان سمنان – میدان معلم – بلوار بسیج
۱۰ طرح تطبیق استاندارد سازی تاسیسات گردشگری ۱۳۹۷/۱۱ هتل دانش دامغان – میدان امام –  خیابان شهید بهشتی