سوابق اجرایی واحد مطالعات اقتصادی

ردیف

 

موضوع پروژه هاي مطالعات اقتصادی

 

تاريخ

 

نام شركت يا سازمان

 

آدرس

 

۱ مطالعات پروژه یابی و امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری صنعتی در استان لرستان ۱۳۸۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خ ولی عصر خ جام جم
۲ مطالعات پروژه یابی و امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری صنعتی در استان گلستان ۱۳۸۲ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خ ولی عصر خ جام جم
۳ مطالعات پروژه یابی در استان بوشهر ۱۳۸۴ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خ ولی عصر خ جام جم
۴ مطالعات پروژه یابی در استان خراسان شمالی ۱۳۸۴ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خ ولی عصر خ جام جم
۵ مطالعات پروژه یابی در استان زنجان – آذربایجان شرقی ۱۳۸۴ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خ ولی عصر خ جام جم
۶ طرح تولید تایر موتور سیکلت و دوچرخه ۱۳۹۷ شرکت لاستیک خوزستان کیلومتر ۵جاده مخصوص کرج
۷ بررسی بازار انواع تسمه نقاله ۱۳۹۵ صنایع لاستیکی سهند اشرفی اصفهانی خ پیامبر
۸ انجام مطالعات پروژه یابی و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری صنعتی در استان کردستان ۱۳۹۷ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خ ولی عصر خ جام جم
۹ انجام مطالعات پروژه یابی و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه ۱۳۹۷ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خ ولی عصر خ جام جم
۱۰ انجام مطالعات پروژه یابی و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری صنعتی در استان ایلام ۱۳۹۷ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خ ولی عصر خ جام جم
۱۱ انجام مطالعات پروژه یابی و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری صنعتی در استان لرستان ۱۳۹۷ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خ ولی عصر خ جام جم